REFERENTIES

(uit LinkedIn)

_____________________________________________________________________

Gertjan van den Beuken, , Directeur Ontwikkeling, Staedion (colleague) managed you

“Edwin is in juni 2007 als adjunct-directeur bij Staedion Ontwikkeling komen werken. Samen hebben wij vorm gegeven aan een enorme schaalsprong en verbreding van de activiteiten: van projectmanagementbureau tot full service gebiedsontwikkelaar. Edwin is een manager die weet waar hij met een organisatie naar toe wil en hoe je daar moet komen. Ik heb onze samenwerking als zeer inspirerend ervaren.” July 21, 2011

_____________________________________________________________________

Hans Waardenburg, Lid RvB Steinmetz|De Compaan,  (client). Hans hired you as a Business Consultant in 2010 and hired you more than once

Top qualities: Personable, Expert, On Time

“Ik heb Edwin leren kennen als een gedreven manager. Hij zet het belang van een integraal resultaat boven aan. Voor mijn organisatie betreft het projecten voor huisvesting van “kwetsbare doelgroepen”. Edwin gaat voor de continuiteit met als basis “de inhoud” in combinatie met de financiele kaders. En niet andersom.”July 24, 2011

_____________________________________________________________________

Hans Stravers, Directeur Innovatie & Ontwikkeling, Laurens,  (client). Hans hired you as a realisatie zorg vastgoed in 2004

Top qualities: Great Results, Personable, Creative

“Laurens heeft mede door Edwin een regionaal palliatief centrum voor Rotterdam kunnen realiseren. Edwin werkte in die tijd bij Woonbron en het was zeer professioneel en prettig zaken met hem doen.” August 1, 2011

_____________________________________________________________________

Jiri Anton, , directeur POWM, later Convide, Woonbron (colleague) managed you

“Edwin heeft in de jaren 2001 t/m 2006 de functie van ontwikkelingmanager bij Convide Vastgoedontwikkeling (onderdeel van Woonbron) vervuld. Zijn belangrijkste taak in deze periode was het opzetten en realiseren van een grootschalige herstructurering van een naoorlogse wijk Groenenhagen Tuinenhoven in Rotterdam – Ijsselmonde. In de realisatiefase heeft Edwin leiding gegeven aan een aantal projectleiders voor de diverse deelprojecten. Mede door zijn inzet destijds wordt thans de herstructurering van de wijk de afgerond. Verder heeft Edwin een belangrijke bijdrage geleverd bij het opzetten en consolideren van het Convide bedrijf. Ik kijk met tevredenheid terug naar onze samenwerking.” August 3, 2011

_____________________________________________________________________

Martin Kentie, ontwikkelingsmanager, Staedion Ontwikkeling (colleague) reported to you

“Ik ken Edwin van den Berg als directe collega (Woonbron, Kristal) en leidinggevende (Staedion-Ontwikkeling). Edwin is gedreven en zeer betrokken op werk en collega’s. Hij zoekt en vindt altijd de oplossing! Dat heeft hij getoond bij de herstructurering van Groenenhagen-Tuinenhoven en de organisatieontwikkeling van Convide Vastgoedontwikkeling (Woonbron) en daarna Staedion Ontwikkeling. Edwin gaat in z’n werkresultaten voor duurzame kwaliteit, daarbij nooit het budget uit het oog verliezend. Zijn betrokken, integere stijl van leidinggeven haalt het beste uit mensen.” August 9, 2011

______________________________________________________________

Advertenties