SENIOR PROJECTMANAGER EN HUISVESTINGSADVISEUR bij DHV

SENIOR PROJECTMANAGER EN HUISVESTINGSADVISEUR bij DHV AIB te Amersfoort van juni 1997 tot februari 1999.

  • Gemeenten, woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars van advies voorzien en/of het project/procesmanagement voeren bij vastgoed- en locatieontwikkeling van met name (grootschalige en complexe) stedelijke ontwikkelingen.
  • Namens de gemeente Enschede opzetten en voorzitten van projectorganisatie t.b.v. herstructurering naoorlogse wijk en winkelcentrum. Aansturen van gemeentelijke diensten, marktpartijen en gebruikers om een samenwerkingsovereenkomst tot stand te brengen en daarna revitalisatie mogelijk maken met ontwikkelingscontracten t.b.v. de afzonderlijke projecten. In stuurgroep randvoorwaarden bepalen en bewaken m.b.t. stedenbouw, volkhuisvesting, verkeer, groen, milieu, grondzaken, exploitatie etc.
  • Procesmanagement namens Gemeente Dronten t.b.v. herziening bestemmingsplannen, realisatie bedrijfsterreinen en woningbouwlocaties.
  • Procesmanagement als gedelegeerd opdrachtgever van de gemeente Venlo bij voorbereiding en uitvoering van ondergrondse parkeergarage in centrum.

Bij woningbouwvereniging in Amsterdam projectmanagement van drie grote renovatie projecten en procesmanagement bij introductie nieuwe procedures op diverse gebieden.

Advertenties