MANAGER VASTGOED a.i. bij wonenCentraal

MANAGER VASTGOED a.i. bij wonenCentraal te Alphen aan den Rijn van 1 maart 2010 tot 1 maart 2011.

De missie van wonenCentraal is: Met ons vinden mensen hun thuis. Een woning waarin je je thuis voelt: voor veel mensen, jong én oud, is het de basisvoorwaarde om gelukkig te zijn. WonenCentraal wil daarin een rol van betekenis spelen. Met ruim 8.500 huurwoningen is wonenCentraal de grootste verhuurder van sociale woningen in Alphen aan den Rijn. Deze lokale verankering als woningcorporatie is een bewuste keuze. Vastgoed is ons vak, maar daarbij richten wij onze focus op de mens en maken wij ons sterk voor een prettige leefomgeving. Op het gebied van wonen, welzijn en ook zorg kijken wij niet alleen naar de mogelijkheden van nu, maar ook naar de vragen van morgen. Zie ook www.wonencentraal.nl

MT-lid: Verantwoordelijk voor acquisitie, gebieds- en projectontwikkeling, nieuwbouw, renovatie, planmatig, dagelijks en mutatie onderhoud. Binnen Vastgoed vallen de afdelingen Projecten (nieuwbouw, renovatie en planmatig onderhoud), Projectcontrol, Bedrijfsbureau (advies, contractbeheer en voorbereiding van planmatig onderhoud) en Dagelijks Onderhoud (klachten/mutatie onderhoud). De uitvoering van het dagelijks onderhoud is uitbesteed aan 3 huisaannemers. WonenCentraal zal in het begin van 2011 een heroverweging maken. Daarbij zal onderhoud/renovatie waarschijnlijk meer op de voorgrond komen te staan. WonenCentraal richt zich met name op de sociale huisvesting. Investeringen in nieuwbouw geven een steeds groter negatief rendement. Dit is voor een kleinere corporatie niet langer te dragen.

Lid NAI Circle: De NAi Circle is een kring van vrienden en goede relaties van het NAI uit verschillende ondernemingen en organisaties. De leden van de Circle zijn directieleden en bestuurders van diverse ondernemingen, zoals project- en gebiedsontwikkelaars, aannemers, ingenieursbureaus, investeerders, het bankwezen, woningbouwbedrijven, overheidsinstellingen, architectenbureaus, kantoorinrichters, designers, bureaus in de advies- en managementsector en particulieren. Zie ook: http://static.nai.nl/nl/overhetnai/circle.html.

Lid Stuurgroep WK2020: Per 1 januari 2009 zijn Onderzoeksinstituut OTB en de faculteit Bouwkunde van de TU Delft gestart met onderzoeksprogramma Woningkwaliteit 2020 (WK2020). Hierin staat de energiebesparing in de woningvoorraad centraal. Doel is de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde en praktisch bruikbare kennis voor grootschalige verbeteringen in de energieprestaties van de woningvoorraad. Veel corporaties hebben inmiddels hun ambities en beleid voor duurzaamheid en energiebesparing geformuleerd. Nu is er behoefte aan inzicht hoe dit beleid in de praktijk kan worden gebracht. Belangrijk onderdeel is daarom een praktijkprogramma waarin wordt samengewerkt met een grote groep woningcorporaties en de koepelorganisatie Aedes. Zie ook: www.wk2020.nl.

Advertenties