HOOFD BOUWKUNDIGE ZAKEN bij Staats­bos­beheer

HOOFD BOUWKUNDIGE ZAKEN bij de centrale directie van Staats­bos­beheer van september 1990 tot februari 1991.

  • Ontwikkelen van een beleid inzake behoefte, stichting, ge­bruik en onder­houd van gebouwen t.b.v. een geïntegreerd landelijk be­drijfsbe­leid.
  • Leiding geven aan medewerkers Bureau Bouwkundige Zaken.
  • Ondersteunen van regio’s met betrekking tot bouwkundige zaken.
  • Opzetten en uitwerken van reorganisatie, dit leidde tot opheffen van de afdeling.
Advertenties