Lidmaatschappen en Werkgroepen

Lid NAI Circle: De NAi Circle is een kring van vrienden en goede relaties van het NAI uit verschillende ondernemingen en organisaties. De leden van de Circle zijn directieleden en bestuurders van diverse ondernemingen, zoals project- en gebiedsontwikkelaars, aannemers, ingenieursbureaus, investeerders, het bankwezen, woningbouwbedrijven, overheidsinstellingen, architectenbureaus, kantoorinrichters, designers, bureaus in de advies- en managementsector en particulieren.Zie ook: http://static.nai.nl/nl/overhetnai/circle.html.

Lid Stuurgroep WK2020: Per 1 januari 2009 zijn Onderzoeksinstituut OTB en de faculteit Bouwkunde van de TU Delft gestart met onderzoeksprogramma Woningkwaliteit 2020 (WK2020). Hierin staat de energiebesparing in de woningvoorraad centraal. Doel is de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde en praktisch bruikbare kennis voor grootschalige verbeteringen in de energieprestaties van de woningvoorraad. Veel corporaties hebben inmiddels hun ambities en beleid voor duurzaamheid en energiebesparing geformuleerd. Nu is er behoefte aan inzicht hoe dit beleid in de praktijk kan worden gebracht. Belangrijk onderdeel is daarom een praktijkprogramma waarin wordt samengewerkt met een grote groep woningcorporaties en de koepelorganisatie Aedes. Zie ook: www.wk2020.nl.

Participant Den Haag Nieuw Centrum. De Stichting Den Haag Nieuw Centrum is een samenwerkingverband van ca. 35 marktpartijen, die allen een rol spelen in de ontwikkeling van het gebied Den Haag Nieuw Centrum, en de gemeente Den Haag. De Stichting bestaat al ruim 15 jaar en is het verleden een belangrijke Stichting gebleken bij het initiëren en realiseren van diverse ontwikkelingen binnen het gebied. Tevens wordt de Stichting als zeer waardevol netwerk beschouwd, zowel door de participanten als door de gemeente. Het doel van de Stichting Den Haag Nieuw Centrum is promotie van het gebied Den Haag Nieuw Centrum. Daarnaast heeft de Stichting een intern doel: informatie uitwisselen met elkaar, en samenwerkingsverbanden stimuleren onderling. Zie ook: www.denhaagnieuwcentrum.nl

Platform Corpovenista is een samenwerkingsverband van veertien woningcorporaties en Aedes dat zich richt op kennisontwikkeling en kennisuitwisseling over vraagstukken waar wijkontwikkeling, de emancipatie van de bewoners en de ontwikkeling van het vastgoed in onderlinge samenhang aan de orde zijn. Ook wil het platform inzicht verkrijgen in de rol van de verschillende partijen die hierbij betrokken zijn, in het bijzonder die van corporaties. Het platform wil kennis en ervaringen uit beleid, praktijk en onderzoek met elkaar verbinden. Zie ook: http://www.kei-centrum.nl/view.cfm?page_id=1948

Advertenties