ADJUNCT-DIRECTEUR ONTWIKKELING bij Staedion

ADJUNCT-DIRECTEUR ONTWIKKELING en plaatsvervangend lid Directieraad bij Staedion te Den Haag van 1 juni 2007 tot 1 december 2009.

Tevens WAARNEMEND DIRECTEUR ONTWIKKELING en lid van Directieraad bij Staedion van 1 januari 2009 tot 1 juli 2009.

Staedion was een ambitieuze woningcorporatie actief in Den Haag en moest groeien in de provincie Zuid-Holland. Staedion heeft 35.000 eenheden in beheer voornamelijk in Den Haag. Zie ook: www.staedion.nl

Staedion Ontwikkeling was o.a. actief in 3 herstructureringswijken, zogenaamde Krachtwijken. Hierbij stond integraal denken voorop. Maatschappelijk vastgoed was een speerpunt. Er werden vaste relaties opgebouwd met o.a. de gemeente, ondernemers, zorgpartijen en scholen. Staedion was van plan van 2008 tot 2012 ruim 1 miljard euro te investeren.

Staedion Ontwikkeling had als voornaamste doel Staedion te laten groeien met 1000 woningen per jaar. De groei zou mede uit de regio komen. Staedion Ontwikkeling had een bouwvolume van €250 miljoen per jaar. Binnen Staedion Ontwikkeling als adjunct-directeur verantwoordelijk voor de Haagse portefeuille en acquisitie.

Staedion Ontwikkeling was actief participant in samenwerkingsverbanden met marktpartijen en gemeenten bij diverse gebiedsontwikkelingen.

Staedion Ontwikkeling is in bijna 3 jaar gegroeid van 12 medewerkers naar 55 medewerkers. Inmiddels is dit onder een nieuwe leiding en veranderde omstandigheden weer gezakt naar ongeveer 15 medewerkers, die zich voornamelijk met uitvoering en onderhoud bezighouden. Staedion Ontwikkeling werkte met projectteams waarin, afhankelijk van de fase, diverse disciplines deelnamen: ontwikkelingsmanagement, conceptontwikkeling (stedenbouw & architectuur, markt en planeconomie), marketing & verkoop, projectontwikkeling, onderhoud en realisatie. Deze disciplines waren in eigen huis aanwezig en werden ondersteund door financiële administratie en secretariaat.

Lid NAI Circle: De NAi Circle is een kring van vrienden en goede relaties van het NAI uit verschillende ondernemingen en organisaties. De leden van de Circle zijn directieleden en bestuurders van diverse ondernemingen, zoals project- en gebiedsontwikkelaars, aannemers, ingenieursbureaus, investeerders, het bankwezen, woningbouwbedrijven, overheidsinstellingen, architectenbureaus, kantoorinrichters, designers, bureaus in de advies- en managementsector en particulieren. Zie ook: http://static.nai.nl/nl/overhetnai/circle.html.

Participant Den Haag Nieuw Centrum. Zie ook: www.denhaagnieuwcentrum.nl.

Advertenties